Čistenie vykurovacieho systému

Úspora energii od 20 do 35%

Blíži sa jeseň a nás čaká príprava na zimnú a vykurovaciu sezónu. Málokto z laickej verejnosti vie že každý typ ústredného kúrenia ci už podlahového alebo radiátorového sa časom zanesie a tým zvyšuje nákladovosť na vykurovanie objektu. Odborníci  a aj výrobcovia kúrenárskych komponentov či už radiátorov alebo podlahového vykurovania doporučujú raz za tri roky prepláchnuť cely vykurovací rozvod. Z tohto dôvodu je potrebné zistiť príčiny znečistenia a navrhnúť správny postup odstránenia problému v systéme. Najbežnejším znečistením potrubí sú kaly. kovové čiastočky, vodný kameň korózia a kontaminácia baktériami vytvorená nízkou teplotou v podlahovom kúrení. Aj keď uvedene zanášanie kúrenárskych rozvodov na oko zvonku nevidíme deje sa to vnútri trubiek a časom sa zanášajú a zmenšujú svoj prierez až sa môže docieliť úplné znefunkčnenie kúrenárskeho rozvodu čo ma potom za následok rozsiahle opravy a výmenu poškodených častí čo je časovo aj finančne veľmi náročný proces a práve preto do poručujeme preplachovanie /chemicko-mechanické čistenie v pravidelných intervalov. Proces CLEARFLOW® ktorý naša spoločnosť používa a chemické prípravky Powerflushing Cleaner F5 ktorý  je vysoko odolný pH neutrálny čistič, ktorý je určený na odstraňovanie kalov, vodného kameňa a zvyškov v existujúcich alebo starnutých systémoch. Je ideálny na použitie pri preplachovaní, ktoré pomáha procesu čistenia a obnovuje účinnosť kúrenia. V súlade s normou BS 7593: 2019 pre dlhodobú ochranu by mal byť systém dôkladne vyčistený a prepláchnutý.

  • Vhodné na použitie so všetkými známymi strojmi na preplachovanie
  • Odstraňuje kal a vodný kameň a obnovuje účinnosť vykurovania existujúcich systémov
  • Odstraňuje zvyšky tavidla a iné nečistoty
  • Kompatibilný so všetkými kovmi a materiálmi bežne používanými v vykurovacích systémoch
  • pH Neutrálny, zdravotne nezávadný vzorec