Montáž Inteligentných systémov

Kúrenie a chladenie

Doplnkový ovládač stále ukazuje požadovanú a aktuálnu teplotu.

Požadové teploty sa nastavujú samostatne pre každú miestnosť.

Teploty a stavy ostatných zariadení sa ukladajú do grafov. Dáta je možné exportovať.

Systém meria spotrebu energií.

Ak nie ste dlhší čas doma, požadovaný výkon kúrenia alebo chladenia sa adekvátne prispôsobí.

Nastavenie týždenného plánu pre viacero zón trvá iba niekoľko sekúnd. Už nebudete musieť študovať manuály!

Systém sa učí minimalizovať rozdiely medzi aktuálnou a požadovanou teplotou

Vonkajšia teplota sa zohľadňuje pri vypočítavaní požadovanej teploty.

Tienenie

Kategória Vám sprehľadní ovládanie veľkého počtu žalúzií.

Pri silnom vetre žalúzie zmenia uhol alebo sa vytiahnu hore.

Rýchlosť vetra, intenzita slnečného žiarenia a vonkajšia teplota je v grafoch.

Systém prispôsobuje uhol žalúzií podľa pozície Slnka. Dosahuje sa tak maximálny jas, ale bez priameho slnečného žiarenia.

Žalúzie môžu pomáhať systému kúrenia alebo chladenia a zvyšovať tým energetickú efektívnosť.

Viacero žalúzií môžete spojiť do skupiny a ovládať spolu.

Vypínače a stenové ovládače od ľubovoľného výrobcu sú kompatibilné.

Ovládanie osvetlenia

Vďaka svetelným scénam nemusíte svetlá zakaždým manuálne nastavovať.

Jeden vypínač stačí na to, aby bola správna atmosféra.

Systém je kompatibilný s vypínačmi od všetkých výrobcov.

Svetlá sa môžu náhodne vypínať a zapínať keď nikto nie je doma.

Vetranie

Systém monitoruje kvalitu vzduchu a prispôsobuje intenzitu vetrania.

Zavlažovanie

Systém prepína zavlažovacie zóny jednu po druhej v sekvencii, aby sa predišlo poklesu tlaku v rúrkach. Tak sa zabezpečí rovnomerné zavlažovanie.

Fotovoltaické panely

Systém prepína medzi fotovoltaickými panelmi a elektrickou energiou zo siete v závislosti od potreby v reálnom čase.

Dvere a brány

Ovládajte brány pomocou Vášho smartfónu. Bude to praktické, ak si zabudnete kľúče.

Retenčná nádoba

Špeciálne senzory merajú hladinu vody v nádrži. Ak je dostatok vody v nádrži, postrekovače využívajú vodu z nádrže.

Sauna

Vyhrejte si saunu na diaľku skôr než prídete domov.

Alarm

Integrácia so samostatným certifikovaným alarmom umožňuje nastaviť dodatočné akcie pri spustení alarmu – zasvietia sa svetlá, žalúzie sa vytiahnu.

Bazén​

Systém ovláda filtračné čerpadlo, ohrev vody a osvetlenie bazéna. Intergrácia so systémom pre chemickú úpravu vody umožňuje vzdialenú kontrolu.

 

Ak potrebujete pomôcť so svojim projektom ohľadne Vodoinštalácie, Kúrenia, Plynoinštalácie, Elektroinštalácie, Revízie, Zabezpečovacích systémov, Kamerových systémov alebo Klimatizácie neváhajte sa obrátiť na náš tím profesionálov.

Adresa

Fakturačné údaje